TPJ Koenraad is gestart met het bouwrijp maken van de locatie!